BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION
Berghs School of Communication logotype

PRODUKT-
UTVECKLING MED HJÄLP AV API:er

MARCH 5 2013 - BERGHS HQ, STOCKHOLM

INTERACTIVE COMMUNICATION

JONAS ARNKLINT RevRise

MARCH 5 2013 - BERGHS HQ, STOCKHOLM

                                                                          ...,,,
                                                                 ..,,,::~~~~~:::
                                                                 ..,,,::~~~~~~~~
                                                            ,,,::~~~~~~~~~~~~:::
                                                    ...,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,
                                                    ...,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,
                                                  .,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
                                             ...::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::.  
                                             ...::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::   
                                         ..,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,   
                                      ...::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..   
                                      ...::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..   
                                    ..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::     
                                 .....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::     
                                 ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...     
              ...,,:::~~~~::,  ,,:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::.       
            .....,,::~::~~:,:..,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=::.       
         ...,,~~~~~~~~~~::...,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..        
       ..~~~~~~~~~~~~~::...,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::          
    .....~~~~~~~~~~~~~~~...,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,:          
    ,,,~~~~~~~~~~~~~~.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...          
  ..~~~~~~~~~~~~~~~,,...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,.            
  ,.~~~~~~~~~~~~~~~,,...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,.            
..~~~~~~~~~~~~~~~:: .:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::               
::~~~~~~~~~~::::,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..               
::~~~~~~~:~~::::,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..               
::::,,,.        ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...                 
::::,,,.        ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...                 
..              .,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,                    
              ..,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,                      
              ..,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,                      
              ,,:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,.                        
                ,::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...  ...                      
                .::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.......                      
                   ::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....::,,,                      
                   ..:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::....:::~~.,,                      
                    .:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::....:::~~,,,                      
                      . ::~~~~~~~~~~~~~~~,,.....~~~~~~~...                      
                      ...:::~~~~~~~::.....,,,~~~~~~~~~...                      
                          :::~~~~~~~::...  ,,,~~~~~~~~~...                      
                             ::~~,,.  ...::~~~~~~~~~~::.                        
                            .::~~,,,  ...::~~~~~~~~~~::.                        
                                      ...~~~~~~~~~~~~,,.                        
                                      ...~~~~~~~~~~~~...                        
                                      ...~~~~~~~~~~~:...                        
                                      ,,.~~~~~~~~~...                           
                                      :::~~~~~~~,,.                             
                                      :::~~~~~~~,,.                             
                                    ..~~~~~~~~,,.                               
                                    ,,~~~~~.....                                
                                    ,,~~~~~...                                 
                                    ..,,,                                       
                                    ..,,,                                       
                                                                 RevRise.com Form Analytics

 • Introduktion, case building
 • Konsumera API
 • Tillhandahålla API
 • Fråga! Jag bits inte ( @arnklint )

Introduktion

API == Web API

Svarta lådor

Network economy

Case building!

Vi behöver

(vi konsumerar)

1. Var finns affärsnyttan i vårt case?

 • Nödvändig data för vår produkt
 • Vilka typer av data kan vi använda?
 • Kommer igång snabbt genom att nyttja existerande funktionalitet

2. Urval - vilka API:er finns tillgängliga i vårt case?

3. Utvärdera ett API

 • Dokumentation
 • Scope
 • Risk
 • Förändring
  ninja
 • Kostnad
 • Villkor

4. Integration (börja konsumera)

 • KISS!
 • Underhåll, felhantering och monitorering
  error
 • Feedback
 • Prestanda

Vi tillhandahåller

Ur tidsperspektiv

Behöver vi ett API öht?

 • Bidrar vi med nytta?
 • Efterfrågan
 • Kan det skapa nytta tillbaka till oss?
 • Resurser

Målgrupp

 • Vårt team
 • Utvecklare i vår "nisch"
 • Bransch-kollegor / konkurrenter
 • "Hemma-power-users"
  magic

Vad kan det göra för oss?

 • Brand loyalty / intresse
 • USP
 • Skala utvecklingen
 • Öppna upp
 • Vår produkts kärna, minsta gemensamma nämnare
 • Snabbare integration med andra plattformar
 • Moduläritet, plattformsoberoende

Implementation

 • Svårt att förändra sjösatt funktionalitet
 • Dokumentation
 • "Prova på"-möjligheter
 • Support / feedback
 • Scope

Implementation forts.

 • API-first, likt mobile first, fast för API-er
 • Respektera användarens integritet
  fish

25000 thanks!

Jonas Arnklint, @arnklint

0046737268896

jonas.arnklint@revrise.com